Tin thép thế giới

Dữ liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy, lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2024 tăng đáng kể 30%

 đạt gần 16 triệu tấn so với 12 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu trong tháng 2/2024 giảm 18% so với tháng trước đạt 7,17 triệu tấn so với 8,74 triệu tấn trong tháng 1 do các vấn đề thanh khoản,

 tập trung vào nguyên liệu trong nước và nhu cầu toàn cầu giảm.

Đáng chú ý là trong 2 tháng đầu năm 2024, một số nước nhập khẩu chính, bao gồm cả Việt Nam, 

cho thấy sự sụt giảm nhưng tổng lượng từ tháng 1 đến tháng 2 lại ghi nhận mức tăng.

Trung Quốc xuất khẩu phần lớn thép sang Đông Nam Á và Trung Đông. Hai khu vực này chiếm hơn 50% lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc trong hơn một năm nay.

(Nguồn: BigMint)

Make the World Beautiful