WHY CHOOSE THE SEAH STEEL (VINA)?

Kinh nghiệm 50 năm trong ngành sản xuất ống thép  với kỹ thuật hiện đại.
• Khả nặng quản lý sản xuất tốt do chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm nên SeAH có thể thấu hiểu và đáp ứng yêu cầu khách hàng một  cách hiệu quả nhất.
• Cùng với Posco nghiên cứu và phát triển nguyên vật liệu để sản xuất ống API ...

more details
certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate

Make the World Beautiful