Tin công ty

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tư cách là một tập đoàn đến từ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam lâu năm, SeAH Steel Vina hoạt động với nhiều hình thức chia sẻ và cho đi ý nghĩa. Tạo nên một thế giới tươi đẹp.

In a difficult context, however, as a goup from Korea that has been operating in Vietnam for a long time , SeAH Steel Vina acts in various sharing and giving practices. Make the world beautiful.

Hỗ trợ trường tiểu học (Support Primary School)

Hỗ trợ trường tiểu học (Support Primary School )

Hỗ Trợ Quỹ Phúc Lợi (Supports welfare foundation)

Hỗ Trợ Quỹ Phúc Lợi (Supports welfare foundation)

Make the World Beautiful