Tin công ty

SeAH Steel Vina Corporation (SSV) bằng văn bản này xác nhận rằng nhà phân phối được ủy quyền đại diện cho SSV để phân phối sản phẩm của chúng tôi cho khách hàng, giải thích về công nghệ, quy trình sản xuất, nhãn hiệu và sản phẩm chính hãng. 

Make the World Beautiful