Tin công ty
Tin công ty

SeAH Steel Vina Corporation (SSV) congratulates that STEEL TRADE BD (STBD) LTD is represented for SSV to distribute our products to customers in Bangladeshi market, explain about technology, manufacturing process, body marking and genuine products.

SeAH Steel Vina Corporation (SSV) xin chúc mừng STEEL TRADE BD (STBD) LTD được đại diện cho SSV để phân phối sản phẩm của chúng tôi đến khách hàng tại thị trường Bangladesh, giải thích về công nghệ, quy trình sản xuất, in mác và sản phẩm chính hãng. 

Make the World Beautiful